Välj med omsorg om både djur & människor – Kvalitet före kvantitet

För oss är det viktigt att maten vi äter producerats på ett bra sätt. Djur och människor ska inte ha farit illa för att jag ska äta en viss sak. Det är dock svårt att kontrollera hela ledet bakåt och vi behöver här till stor del lita på den information som finns att tillgå. Ett sätt är att köpa ekologiskt och rättvisemärkt men det är inte säkert att det är hela sanningen. Ett småskaligt konventionellt lantbruk kan mycket väl vara betydligt bättre för djuren än ett storskaligt ekologiskt. Samtidigt är viss storskalighet ett krav för att vi ska kunna försörja hela befolkningen.

Och så alla dessa olika märkningar. Hur ska du som konsument veta vilket du ska prioritera? KRAV, Nyckelhål, Svanen, Ekologiskt…..

Klöver i trädgård

Sedan är det också så att vissa producenter väljer att inte certifiera sig som ekologiska då de inte har råd att betala licensavgiften. Det kan också vara så att de ställer högre krav på sin produktion i vissa avseenden än vad tex KRAV gör, men kan inte leva upp till ett annat vilket gör att det finns en hel massa med fantastiska råvaruproducenter som inte har en EKO-stämpel på sina produkter. Dock är det otroligt svårt som konsument att skaffa sig denna informationen när man står i matbutiken.

Ett av våra ledord på Hoodifood är OMSORGSFULL.  Vi ska vara omsorgsfulla om varandra, bönderna om sina djur och grödor, vi alla om miljön. Maten vi lagar och äter är så mycket mer än bara föda, den påverkar inte bara vår egen hälsa utan även producenten, djuren på dennes gård och inte minst vår miljö.  

När vi väljer råvaror till våra rätter på Hoodifood, gör vi det med omsorg. Vi har gjort en stor del av tänkandet och valet åt dig i att välja de råvaror som vi anser är de bästa ur ett totalt perspektiv. Vi väger in hälsa, miljö och det vi vet om råvaruproduktionens bakgrund. Vi väljer ekologiska varor i första hand, särskilt då vi inte känner till ursprunget. Men det är ibland också varor utan ekostämpel, då vi vet att det kan finnas andra förutsättningar som gör att de är bättre.

Jag har i egenskap av tidigare inköpschef på Operakällaren under ett flertal tillfällen besökt ett stort antal av Sveriges matproducenter, stått i deras lador och på deras åkrar, hört de själva berätta om deras förutsättningar, filosofi och vad de brinner för.

Lär känna din producent, det ger perspektiv och man respekterar maten på ett annat sätt när man vet vilket arbete som ligger bakom. Ta en dag på semestern och besök en lantbrukare, jag lovar – det kommer vara värt det.